CV for english click here

Kukryniksa – Jakub Sýkora

*6. 2. 1984 Rakovník, Česká republika

studium:

2010 > Stáž - Satakunta University of Applied Sciences, Kankaanpää, Finsko

2008 ~ 2012 > AVU, Malba I, Prof. Jiří Sopko

2006 ~ 2008 > AVU, Nová média II.

2004 ~ 2006 > Vyšší odborná škola grafická - Hellichova, Praha

2000 ~ 2004 > Střední průmyslová škola grafická - Hellichova, Praha, propagační výtvarnictví

1995 ~ 2000 > Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník

grafický design:

realizované zakázky:

dvě ilustrace na titulní stranu časopisu Ekonom – č. 18 a 25, 2012

grafické zpracování, sazba a ilustrace knihy Taras Prochasko – Jinací, nakladatelství Pavel Mervart, 2012

komiks pro filmový festival Sokolov 2012

grafické zpracování výstavy Absolvent 2012, kladenský zámek, 2012

Komiksy a ilustrace pro tištěný měsíčník, pravidelně od prosince 2011

Nina Holzweg a Petra Polifková, monografie malířek, grafika a prepress, 2012

grafická podoba a sazba komiksu Chyba, nakladatelství Lipnik 2011

pf DOX, 2010

DOX, grafické materiály, 2010

web pro jaderný ústav v Řeži (orf.ujv.cz), webdesign, 2010

sakrabaze.cz, webdesign, 2010

jonasczesany.cz, webdesign, 2009

Naučná stezka Střela, grafické zpracování a prepress

Pohádková stezka pro Lesy ČR a.s., grafické zpracování a prepress

Dendrologická stezka pro Lesy ČR a.s., grafické zpracování a prepress

Ponec, bannery pro divadlo, 2008 ~ 09

Jiří Bartovanec: When my mind is rocking, I know it's 7, Ponec, plakát k představení, 2009

Simone Tagliaferri, plakát k výstavě, Praha 2007

galerie Vernon, corporate identity, 2007

Jaroslav Valečka, edice Arskontakt, vizuál a prepress monografie, 2007

Leonardo Cremonini, Národní Galerie hl. m. Prahy, vizuál a prepress výstavy, 2007

Tina B., kompletní vizuál a prepress festivalu, Praha, 2007

temperance, katalogy 2005 a 2007

Bistro u Rudolfa, vizuál a sazba měsíčníku o literatuře, 2006

revue-k.net, webdesign, 2006

BSID-II, zpracování psychologického testu pro testcentrum

Jaroslav Valečka, vizuál a prepress monografie, 2006

J. Špaňhel a J. Czesaný, Veletržní Palác, vizuál a prepress monografie k výstavě, Praha, 2005

pf Hellichova, pf pro grafickou školu, 2005

Přišla k nám pohádka, vyd. Městská knihovna Rakovník, grafické zpracování a sazba knihy, 2003

Umění a řemeslo, Mariánská Týnice, plakát k expozici, 2003

Toni Benetton, plakát a grafika pro výstavu, 2003

Památník Lidice, plakát k expozici, 2002

8. ročník přehlídky absolventů středních a vyšších uměleckých škol, grafické zpracování, 2002

7. ročník přehlídky absolventů středních a vyšších uměleckých škol, grafické zpracování, 2001

představení Femme-Enfant, Roxy, Duncan Centre, režie K. Otépková, vizuál a prepress, 2001

další grafika, projekty pro: Vertedance, Roxyensemble, Roberta Šalandu, Jakuba Lipavského,

Igora Korpaczewského, Kurta Gebauera, Marka Šindelku, Jana Tenglera, Loco:motion

odborné lektorování knih:

Typografie písma | O funkci a užití písma, Slovart, 2014

Základy grafického designu, Slovart, 2013

Jazyk grafického designu, Slovart, 2012

Základy typografie, Slovart, 2010

Kompletní příručka pro designéry, Slovart, 2009

Grafický design , Slovart, 2008

Velká kniha kaligrafie, Slovart, 2008

Webové stránky | Pět set rad, tipů a technik, Slovart, 2008

lektorská činnost

lektor kurzu Základy dtp na Akademii výtvarných umění v Praze, 2009

znalost programů:

Adobe Indesign

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

MS Office, Openoffice

Adobe (Macromedia) Flash - základní znalost

volné umění:

výstavy:

2014 > Absolventi vídeňské a pražské akademie, Schieleho centrum, Český Krumlov

2014 > Gauč je gauč, Galerie Dole, Fiducia, Ostrava (samostatná výstava)

2014 > Výstava finalistů Ceny Kritiky, Galerie Kritiků, palác Adria, Praha

2013 > Cena Jana Zrzavého, České centrum, Paříž /Francie/

2013 > Horyna, Misař, Sýkora, Oblastní galerie Jihlava

2013 > finská Berounka, galerie Markáč, Praha (samostatná výstava)

2012 > Cena Jana Zrzavého, galerie v Erquy /Francie/

2012 > Středočeské sdružení výtvarníků, Rabasova galerie – Nová síň, Rakovník

2012 > diplomanti AVU 2012, Veletržní palác, NG Praha

2011 > Nývlt, no, Galerie Dorka, Domažlice

2010 > Best of Klausury, Chemistry Gallery, Praha

2010 > Jakub Sýkora, Pori, Finsko (samostatná výstava)

2009 > Normální krajina, s Matějem Lipavským, Divadlo Ponec, Praha

2009 > Kostel sv. Vavřince v Klatovech

2008 > výstava ateliéru NM2, ČNB Praha | KGB+VB, Hala-C, Praha

2007 > rozpad krajiny, Palác Akropolis, Praha (samostatná výstava) | výstava AVU, Veletržní palác

2006 > Šestka / Šest českých fotografických škol, galerie PHP – Dům fotografie, Praha

2005 > Project Socrates-Comenius, Amsterdam | Design do tmy, Národní technické muzeum,

Praha, New York, Budapešť

CV – english version

Kukryniksa – Jakub Sýkora

born 6 February 1984 Rakovník, Czech Republic

study:

2010 > internship - Satakunta University of Applied Sciences, Kankaanpää, Finland

2008 ~ 2012 > AVU, painting, Prof. Jiří Sopko

2006 ~ 2008 > AVU, new media II.

2004 ~ 2006 > postgradual of the graphic design - Hellichova, Prague

2000 ~ 2004 > high school of the graphic design - Hellichova, Prague

1995 ~ 2000 > high school of Zikmund Winter, Rakovník

graphic design:

realized works:

two illustrations for the the cover of periodic newspapersEkonom – no. 18 a 25, 2012

graphic design, typesetting and illustrations for the book Taras Prochasko – Jinací, publisher: Pavel Mervart, 2012

comics for the movie festival Sokolov 2012

design of the exhibition Absolvent 2012, kladenský zámek, 2012

comics and illustrations for monthly periodic, regularly from december 2011

Nina Holzweg and Petra Polifková, monography of the Painters, 2012

comic Chyba, publisher Lipnik 2011

pf DOX gallery, 2010

DOX, graphic prospects, 2010

web pages for the nuclear institut in Řež (orf.ujv.cz), webdesign, 2010

sakrabaze.cz, webdesign, 2010

jonasczesany.cz, webdesign, 2009

nature trail Střela, graphic design and prepress

fairytale trail for Lesy ČR a.s. (woods of czech rep.), graphic design and prepress

dendrological trail for Lesy ČR a.s., graphic design and prepress

Ponec, banners for theatre, 2008 ~ 09

Jiří Bartovanec: When my mind is rocking, I know it's 7, Ponec, poster for the performance, 2009

Simone Tagliaferri, poster for the exhibition, Praha 2007

galerry Vernon, corporate identity, 2007

Jaroslav Valečka, edition Arskontakt, monography, 2007

Leonardo Cremonini, National gallery of Prague, desing and prepress, 2007

Tina B., corporate identity of a festival, Prague, 2007

temperance, catalogues 2005 and 2007

Bistro u Rudolfa, art director and typesetting, montly periodic for children about literature, 2006

revue-k.net, webdesign, 2006

BSID-II, psychological test for testcentrum

Jaroslav Valečka, monography, 2006

J. Špaňhel and J. Czesaný, National gallery of Prague, monography for the exhibition, Prague, 2005

pf Hellichova, pf for the graphic school, 2005

A fairytale came to us, puplished by municipal library in Rakovník, graphic design and typesetting of the book, 2003

art and craft, Mariánská Týnice, poster for the exhibition, 2003

Toni Benetton, poster for the exhibition, 2003

Památník Lidice, poster for the exposition, 2002

8. year of graduated students of high and postgradual art schools, graphic design, 2002

7. year of graduated students of high and postgradual art schools, graphic design, 2001

performance Femme-Enfant, Roxy, Duncan Centre, director K. Otépková, graphic design and prepress, 2001

other graphics, projects for: Vertedance, Roxyensemble, Robert Šalanda, Jakub Lipavský,

Igor Korpaczewski, Kurt Gebauer, Marek Šindelka, Jan Tengler, Loco:motion

professional lecturing of books:

Typografie písma | O funkci a užití písma, Slovart, 2014

Základy grafického designu, Slovart, 2013

Jazyk grafického designu, Slovart, 2012

Základy typografie, Slovart, 2010

Kompletní příručka pro designéry, Slovart, 2009

Grafický design , Slovart, 2008

Velká kniha kaligrafie, Slovart, 2008

Webové stránky Pět set rad, tipů a technik, Slovart, 2008

teaching

lector of the course basics of DTP na Academy of fine arts in Prague, 2009

programs knowledge:

Adobe Indesign

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

MS Office, Openoffice

Adobe (Macromedia) Flash - basic knowledge

art:

exhibitions:

2014 > Graduates of Vienna and Prague Academy, Egon Schiele centrum, Český Krumlov

2014 > Couch is a couch, Galerie Dole, Fiducia, Ostrava (solo exhibition)

2014 > Exhibition of the finalists Critics Award for Young Painters, Critics gallery, Adria palace, Prague

2013 > Jan Zrzavy Prize, Czech centre, Paris /France/

2013 > Horyna, Misař, Sýkora, OGV Jihlava

2013 > finnish Berounka river, Institute of Macromolecular Chemistry Gallery, Prague (solo exhibition)

2012 > Jan Zrzavy Prize, Erquy Gallery /France/

2012 > Asociation of the Artist from Central Bohemia, Rabasova galerie – Nová síň, Rakovník

2012 > Graduates od the Academy of fine arts in Prague, National gallery of Prague

2011 > Nývlt, no, Galerie Dorka, Domažlice

2010 > Best of Klausury, Chemistry Gallery, Prague

2010 > Jakub Sýkora, Pori, Finland (solo exhibition)

2009 > Normal landscape, with Matěj Lipavský, Ponec theatre, Prague

2009 > sv. Vavřinec in Klatovy church

2008 > exhibition of the new media II studio, Czech national bank, Prague | KGB+VB, Hala-C, Prague

2007 > decomposition of the landscape, Palác Akropolis, Prague (solo exhibition) | exhibition of AVU, National gallery of Prague

2006 > Six / Six photographic schools, galerie PHP house of the photography, Prague

2005 > Project Socrates-Comenius, Amsterdam | design to the dark, national technical museum, Prague, New York, Budapest