kukryniksa – grafika / graphics

rezidenční pobyt v Bretani 2012 / residence Brittany 2012

kresleno tabletem v plenéru
plenair drawing with tablet


portréty / portraits

vektorová počítačová grafika
vector computer graphic


rozpad krajiny / deconstruction of the landscape

vektorová počítačová grafika 2007
vector computer graphic 2007

g

kresba tabletem / tablet drawings

vektorová kresba
vector drawing